Faktori Rizika i Simptomi Raka Jajnika

Faktori Rizika i Simptomi Raka Jajnika

Prim. Dr Sc Med Aleksandra Mladenović Mihajlović za Happy TV govori o raku jajnika, riziku i uzrocima nastanka.