Usluge Ordinacija Mladenović


Ginekološki pregled

Svaka žena treba da zna da ginekološki pregled treba raditi minimum jedanput godišnje.

Saznajte više

Ginekološka endokrinologija

Ginekološka endokrinologija obuhvata ispitivanje hormonskog statusa odnosno proveru hormona.

Saznajte više

Menopauza simptomi

Tegobe vezane za klimaks mogu da počnu već neposredno posle četrdesete godine života.

Saznajte više

Uroginekologija

Problemi sa mokrenjem.

Saznajte više

Ultrazvučni pregled

Ultrazvučni pregled vrši se...

Saznajte više

Dijagnostika i lečenje

Promene na grliću materice.

Saznajte više

Ostala dijagnostika

Vršimo sve vidove dijagnostike.

Saznajte više

Terapija radiotalasima

Bezkontaktna terapija radio talasima.

Saznajte više

Neplodnost

Pod pojmom sterilitet podrazumeva se...

Saznajte više

Kontracepcija

Zaštita od neželjene trudnoće.

Saznajte više