ULTRAZVUČNI PREGLED

Ultra Zvučni pregled vrši se:

  • Vaginalno sondom
  • Sondom preko stomaka (tzv. abdominalnom)
  • sondom za 4D pregled
  • sondom za dojku

Naši lekari vrše dijagnostiku svih ginekoloških promena (uključujući i dojku) kako standardnim UZ pregledom tako i dopunom collor dopler UZ pregledom. Bavimo se vođenjem fiziološke i rizične trudnoće uključujući:

  • Merenje NT sa “double” testom
  • Ekspertni UZ pregled
  • 4D pregled bebe
  • Uz to stanje bebe u poslednjem trimestru pratimo i putem CTG zapisa
    ultrazvuk