PREKID NEŽELJENE TRUDNOĆE

Prekid

  • Do 10 nedelja trudnoće

Do 10 nedelja trudnoće

Prekid neželjene trudnoće vršimo do 10 nedelje trudnoće.

Neželjena trudnoca