KLJUČ USPEHA

Dugogodišnje iskustvo, stručan kadar i konstantna edukacija.

IZBOR LEKARA

Našim pacijentima ostavljamo mogućnost ličnog izbora lekara.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja i informacije budite

slobodni da nas kontaktirate.

Udruženje zdrava žena

Saznajte sve o zdravlju

U ordinaciji “Mladenović” se takođe nalazi i sedište udruženja “ZDRAVA ŽENA” čiji je osnivač i predsednik prim.dr sc med Aleksandra Mladenović Mihailović.

Ono je zapravo nastavak i nadgradnja udruženja za uroginekologiju “VINIFERA” koje je nastalo 2011 god. Udruženje se bavi ne samo zdravljem žene u užem smislu reči, već i svim onim što na direktan ili indirektan način utiče na zdravlje kao sto je: ishrana, fizička aktivnost, nega, obrazovanje, kultura i sl.

U tom cilju, kroz različite vidove edukacije (predavanja i forumi) koje organizuje udruženje, ženama se omogućuje lakše i jednostavnije informisanje o svemu što je interesuje i treba da zna o sebi, a što nema prilike, vremena i načina da sazna.

Briga o Zdravlju

Osnovna obaveza svake žene je da brine o svom zdravlju i ide na redovne preglede.

Redovni Pregledi

Redovni pregledi su obavezni i preventivno kao i brisevi.

Privatno Osiguranje

Vaše privatno osiguranje pokriva troškove.

Zdravlje Žene

Briga o zdravlju je pravo i obaveza svake žene.