KLJUČ USPEHA

Dugogodišnje iskustvo, stručan kadar i konstantna edukacija.

IZBOR LEKARA

Našim pacijentima ostavljamo mogućnost ličnog izbora lekara.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Udruženje zdrava žena

Saznajte sve o zdravlju

U ordinaciji “Mladenović” se takođe nalazi i sedište udruženja “ZDRAVA ŽENA” čiji je osnivač i predsednik prim. dr sc. med. Aleksandra Mladenović Mihailović.

Ono je zapravo nastavak i nadgradnja udruženja za uroginekologiju “VINIFERA” koje je nastalo 2011. godine. Udruženje se bavi ne samo zdravljem žene u užem smislu reči, već i svim onim što na direktan ili indirektan način utiče na zdravlje kao što su: ishrana, fizička aktivnost, nega, obrazovanje, kultura i sl.

U tom cilju, kroz različite vidove edukacije (predavanja i forumi) koje organizuje udruženje, ženama se omogućava lakše i jednostavnije informisanje o svemu što ih interesuje i što bi trebalo da znaju o sebi, a što nemaju prilike, vremena i načina da saznaju.

Briga o Zdravlju

Osnovna obaveza svake žene je da brine o svom zdravlju i ide na redovne preglede.

Redovni Pregledi

Redovni pregledi su obavezni i preventivni kao i brisevi.

Privatno Osiguranje

Vaše privatno osiguranje pokriva troškove.

Zdravlje Žene

Briga o zdravlju je pravo i obaveza svake žene.