Briga o Zdravlju

Osnovna obaveza svake žene je da brine o svom zdravlju i ide na redovne preglede.

Redovni Pregledi

Redovni pregledi su obavezni i preventivni kao i brisevi.

PRIVATNO OSIGURANJE

Vaše privatno osiguranje pokriva troškove.

Zdravlje Žene

Briga o zdravlju je pravo i obaveza svake žene.


Privatno osiguranje

Najbolja zdravstvena zaštita
Briga o zdravlju je pravo i obaveza svake žene
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Privatno osiguranje Ordinacija Mladenović

Privatno osiguranje Ordinacija Mladenović

Zdrav odnos prema svom telu nam pomaže da razvijamo samopoštovanje, samim tim i da budemo uspešnije u svim ostalim životnim poljima.

Brinite o sebi jer zdravlje nema cenu.

Zdravstvena zaštita trudnica i beba

Većina paketa obuhvata:

 • Redovni pregledi i brisevi
 • Laboratorija
 • Ultrazvučni pregled
 • Jedan ekspertski ultrazvuk
 • Amniocenteza
 • Porođaj do određenog limita (epidural, apartman, lekari i carski rez po medicinskoj indikaciji)
 • Prenatalni vitamini
 • Zdravstvena zaštita novorođenčadi u prvom mesecu
 • Patronažna nega u prvom mesecu
 • Nekoliko poseta lekaru u prvoj godini života (ukoliko se i dete uključi u osiguranje)
Naša ordinacija sarađuje sa:

 • Uniqa osiguranjem
 • Generali osiguranjem
 • Sava osiguranjem
 • Triglav osiguranjem
 • Wiener Stadtische osiguranjem
 • Dunav osiguranjem
 • DDOR osiguranje
Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Briga o zdravlju je pravo i obaveza svake žene

Uniqa osiguranje Generali osiguranje