Anovulacioni ciklus

Anovulacioni ciklus

Najveći broj žena u doba pune polne zrelosti ima redovne ovulacione cikluse praćene urednim menstruacijama. Anovulaciona krvarenja (krvarenja koja slede posle izostale ovulacije) češće se sreću na početku i pri kraju generativnog perioda, odnosno u pubertetu i u klimakterijumu. U tim periodima dolazi do uspostavljanja, odnosno gašenja funkcije jajnika i dolazi do neravnoteže hormona jajnika i hormona drugih žlezda. Iz sličnih razloga, često su prva krvarenja posle porođaja ili pobačaja anovulatorna.

Ipak, ima žena kod kojih su usled poremećene jajnične funkcije i hormonske ravnoteže i u generativnom životnom dobu česti ili čak stalni anovulacioni ciklusi, što može biti razlog njihove neplodnosti.

Anovulacija (izostanak ovulacije) je, znači, posledica poremećaja na bilo kom nivou – od mozga pa do jajnika. Tada ne dolazi do sazrevanja jajne ćelije niti do prskanja folikula. Sluzokoža materice takođe ne prolazi kroz faze pripreme kako bi prihvatila oplođenu jajnu ćeliju. Takva sluzokoža se ljušti zajedno sa krvarenjem, koje zapravo nije prava menstruacija s obzirom na to da se nije odigrala ovulacija.

Anovulacioni ciklusi ne izazivaju nikakve tegobe kod žene i ne zahtevaju lečenje ukoliko nisu uzrok steriliteta.

Takođe, važno je znati da li su ciklusi ovulacioni i zbog primene pravilne i uspešne kontracepcije.