TORCH infekcije u trudnoći

TORCH  je skraćenica za grupu bolesti koje mogu da se prenesu sa obolele trudnice na dete. Mogu da predstavljaju veliki rizik za pravilan razvoj ploda i novorođenčeta ili čak da dovedu do smrtnog ishoda

 

Skraćenica TORCH se odnosi infekcije koje se prenose preko placente sa majke na plod. One su virusne, bakterijske i protozoalne. A zaraza se može dogoditi u bilo kom trenutku trudnoće ili tokom samog porođaja.

 

Značenje skraćenice:

T = Toxoplasmosis / Toxoplasma gondii

O = Other infections/ druge infekcije (Hepatitis B,Coxsackie virus,Syphilis,Varicella-Zoster Virus, HIV i Parvovirus B19)

R = Rubella

C = Cytomegalovirus

H = Herpes simplex virus

 

Simptomi TORCH-a

Simptomi TORCH-a mogu da se ispolje kroz povišenu temperaturu i problem sa ishranom. Novorođenče je često mnogo manje za svoju gestacijsku starost. Mogu biti prisutne petehije po koži uz tačkaste podlivi zbog krvarenja iz kapilara u koži. Često je i uvećanje jetre ili slezine (hepatosplenomegalia) uz posledičnu pojavu žutice. Oštećenje sluha, vida, mentalna retardacija, autizam, pa čak i smrtni ishod, sve to može biti posledica TORCH infekcija.

Što se majke tiče, ona često ima vrlo blagu kliničku sliku, ili je čak bez simptoma.

 

Dijagnostikovanje TORCH-a

Dijagnoza da li novorođenče ima neku od pobrojanih infekcija (ako postoji sumnja) utvrđuje se uzimanjem uzorka krvi, urina i likvora i utvrđivanjem postojanja specifičnih antigena ili povišenog IgM antitela za uzročnika.

Prevencija je zato izuzetno važna. Kao deo prenatalnih pregleda preporučuje se da trudnica uradi analize nivoa IgG (da li je preležala) i IgM (da li je aktuelno bolesna) antitela na TORCH infekcije.

Neke od tih infekcija, kao što su toksoplazma i sifilis mogu da se uspešno leče antibioticima, ako je otkriveno da majka boluje rano u trudnoći. Većina nema neki efektivan tretman, ali neke se mogu prevenirati ako se majka vakciniše pre same trudnoće, kao za rubelu i varičelu. Ako majka aktivno boluje od herpes simplex virusa, trudnoća se po pravilu završava carskim rezom, da novorođenče ne bi došlo u kontakt sa virusom.

Prognoza oboljenja TORCH infekcijama zavisi od tipa infekcije, ali i od perioda trudnoće kad se oboljenje pojavilo.

Urednik teksta

milena_admin