3-nedelja-trudnoće

3. nedelja trudnoće

Dešava se u nekim slučajevima krajem treće nedelje trudnoće da dođe do oskudnog krvarenja. Ono se naziva imlantaciono krvarenje. Smatra se da je razlog ovog krvarenja usađivanje oplođene jajne ćelije u zid materice.

Kako izgleda plod u trećoj nedelji trudnoće

U trećoj nedelji, beba je isuviše mala da se detektuje golim okom, iako izuzetno brzo raste. Beba se u osnovi sastoji od kombinacije 23 hromozoma majke i 23 hromozoma oca. Tri dana nakon oplodnje embrion je formiran.

Amnionska tečnost će u ovoj nedelji početi da se prikuplja oko embriona. Tokom treće nedelje embrion će koristi čak i primitivni sistem cirkulacije koji će ga povezivati za zid materice. Preteča posteljice se neće razviti barem još nedelju dana, ali će beba dobijati sve potrebne hranljive materije koje su joj potrebne od svoje majke.

Kada u familiji ima blizanaca, postoji velika verovatnoća i kod naslednika da će im se to desiti. Blizanci se javljaju kada je u toku ciklusa jedna jajna ćelija oplođena sa dva spermatozoida pa se ona kasnije deli na dve jedinke i tad se radi o jednojajčanoj blizanačkoj trudnoći. Takođe blizanačka trudnoća može biti i dvojajčana, kad su sazrele i oplođene dve jajne ćelije. Kod jednojajčanih blizanačkih trudnoća, bebe su istog pola jer je hromozomski material identičan.

Danas ima mnogo višestrukih trudnoća nego ranije, upravo zbog povećanog broja vantelesnih oplodnji i hormonskih terapija.

Neke žene uživaju u praćenju svih promena tokom trudnoće iz nedelje u nedelju, a neke pak strahuju od preteranog gojenja. Treba usvojiti činjenicu da je poželjno da se u trudnoći ukupno dobije do 10 kilograma.

U trećoj nedelji trudnoće (tri nedelje nakon prvog dana poslednje menstruacije) beba je veličine vrha špenadle. Upravo sada, beba je embrion koji se sastoji od grupe ćelija koje se brzo množe i šire. To se sve dešava iako još uvek nije izostala menstruacija.

Urednik teksta

sasa_admin